Behandling

Diabetes - tips och tricks

DiabetesproblemDiabetes mellitus (DM) är ett akut medicinsk och socialt problem relaterat till prioriteringarna i de nationella hälsosystemen i nästan alla länder i världen, skyddad av WHO: s föreskrifter.

Diagnostik

Mikroalbumin i urinanalys

Normalt tillåter friska njurar inte många komponenter av blod eller plasma att passera, men om patologier uppstår minskar deras filtreringskapacitet och olika okarakteristiska föreningar kan detekteras i urinen.

Skolan för hälsa för diabetespatienter

Frågeformulär för patienter med diabetes 1 Vad är profilen? 2 Vilka frågor ingår i frågeformuläret för patienter med diabetes? 3 Slutsats om antalet poängFör behandling av leder, använder våra läsare framgångsrikt DiabeNot.

Komplikationer